رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازداشت گروه‌های تروریستی قبل از اقدام خرابکارانه

بازداشت گروه‌های تروریستی قبل از اقدام خرابکارانه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح: تعدادی از اعضای گروه‌های تروریستی برای اقدامات خرابکارانه وارد کشور شده بودند که قبل از هر اقدامی به همراه تجهیزات، بازداشت شدند. در همه روزهای هفته برای برقرای امنیت تلاش می‌شود.

بازداشت گروه‌های تروریستی قبل از اقدام خرابکارانه

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

تعدادی از اعضای گروه‌های تروریستی برای اقدامات خرابکارانه وارد کشور شده بودند که قبل از هر اقدامی به همراه تجهیزات، بازداشت شدند.

در همه روزهای هفته برای برقرای امنیت تلاش می‌شود.