رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش ایران به ماجرای حمله یک مجری شبکه ایران اینترنشنال

واکنش ایران به ماجرای حمله یک مجری شبکه ایران اینترنشنال کاردار ایران در لندن: این کاملا عجیب و سوال برانگیز است که روزنامه‌ تلگراف سه ساعت پس از حادثه و پیش از هرگونه گزارش رسمی بدون مدرک، صریحا ایران را متهم کرده است؛ مگر اینکه آن‌ها از پیش توسط توطئه‌گران/ عاملان مطلع شده باشند. ما […]

واکنش ایران به ماجرای حمله یک مجری شبکه ایران اینترنشنال

کاردار ایران در لندن:
این کاملا عجیب و سوال برانگیز است که روزنامه‌ تلگراف سه ساعت پس از حادثه و پیش از هرگونه گزارش رسمی بدون مدرک، صریحا ایران را متهم کرده است؛ مگر اینکه آن‌ها از پیش توسط توطئه‌گران/ عاملان مطلع شده باشند.

ما هر ارتباطی با ماجرای این به اصطلاح روزنامه‌نگار را تکذیب می‌کنیم.